Uvildig rådgivning om og etablering af fimapensionsordninger fra 2 personer eller mere i en virksomhed.
Altid gratis og uforpligtende gennemgang af dine optimeringsmuligheder.


Vi finder ud af, om du kan få 5.000 eller mere på dine pensionsordninger om året. 

Det typiske billede er, at man betaler for meget årligt i omkostninger (inkl. de ikke direkte oplyste) pr. på pensionsordninger, opsparing i Holdingselskab eller beskattede midler..
 
Det er ikke ualmindeligt, at der betales for lidt for indestående på kontantkonto i et pengeinstitut.
 
Endnu værre kan det blive for dem, der har 150.000 kr. for lidt lidt årligt i forsikringsdækning ved nedsat erhvervsevne.
 
Mange kunder har ikke det optimale investeringsvalg samlet set på deres pensionsordninger, set i forhold til tidshorisont, risikovillighed eller mangel på samme.
 
Der er også flere muligheder for store optimeringsgevinster, selv om man aktuelt kun indbetaler til en firmapensionsordning via sin arbejdsgiver.
 
Her har vi kun nævnt nogle af de mest almindeligt forekommende optimeringsgevinstmuligheder.

Vi tilbyder et pensionseftersyn efter "no cure - no pay" princippet dvs. ingen betaling, hvis ikke vi ender ud med, at lave en samarbejdsaftale.

Du får den årlige gevinst hvert år helt frem til pensionering og i en eventuel udbetalingsperiode.
 
Hvis du gerne vil have afklaret hvor stor en årlig optimeringsgevinst der kan være i det for dig. Så kan du uforpligtende sende din pensionsrapport (fra pensionsinfo.dk) til os. Vi giver så en tilbagemelding på om dine pensionsordninger umiddelbart forventes, at kunne optimeres med mere end 5.000 kr. årligt. Den fremsendte rapport bliver naturligvis slettet hos os umiddelbart efter, at vi har givet tilbagemelding til dig, med mindre vi aftaler andet.

Se vejledning til pensionsinfo.dk her

Pensionsinfo.dk er en hjemmeside hvor langt de fleste danske pensionsleverandører indberetter deres oplysninger til løbende, således at den enkelte pensionskunde og evt. rådgiver  har mulighed for at få et samlet overblik.

 

Pensionsoptimering, Forsikringsmæglervirksomhed | CVR: 35073019 | Helga Pedersens Gade 29, 4. mf, 8000 Aarhus C - Denmark | Tlf.: +45 2388 6003 | kmo@pensionsoptimering.dk